Jakie znaczenie ma audyt energetyczny w przypadku termomodernizacji budynku?

Jakie znaczenie ma audyt energetyczny w przypadku termomodernizacji budynku

Audyt energetyczny jest bardzo zbliżony do świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. O ile certyfikat informuje o potrzebach związanych z eksploatacją energii w ciągu roku o tyle audyt energetyczny dostarczy o wiele bardziej szczegółowych informacji. Dlaczego warto wykonać audyt przez termomodernizacją budynku?

Jakich informacji dostarcza audyt energetyczny?

Kluczowymi informacjami zawartymi w audycie energetycznym jest przedstawienie szacunkowego zużycia energii i kosztów z nimi związanych. Przedstawia też, propozycje działań mających na celu poprawę wydajności energetycznej obiektu. Zatem, poza kosztami utrzymania lokalu, dowiemy się o najlepszej z możliwych metod termomodernizacji budynku, kosztorysie i sugerowanymi kosztami eksploatacji.

Dlaczego nie warto przeprowadzać termomodernizacji bez audytu energetycznego budynku?

Ekspertyzą, która pozwala jasno i precyzyjnie określić prace zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku jest audyt energetyczny. Jego wykonaniem może zająć się uprawniony do tego audytor lub doradca energetyczny. Do podstawowych działań termomodernizacyjnych zalicza się ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu budynku, wymianę stolarki otworowej, modernizację/ wymianę źródeł ciepła (kotła grzewczego), modernizacje instalacji ciepłej wody użytkowej, czy oświetlenia. Ważną częścią audytu energetycznego jest zaproponowanie najlepszego z możliwych rozwiązań związanych z wykorzystaniem źródeł odnawialnych jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne instalacje do spalania biomasy.

W dobrze wykonanym audycie energetycznym inwestor dowie się o najlepszych z możliwych rozwiązań służących podniesieniu standardy energetycznemu, z założeniem uzyskania maksymalnej stopy zwrotu z inwestycji.